EFEKTY LECZENIA

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pan Grzegorz

Problemem pana Grzegorza były zbyt szerokie odstępy między zębami (diastemy), które zaburzały estetykę uśmiechu. Przeprowadziliśmy zamykanie diastem materiałem kompozytowym, dzięki czemu uśmiech pana Grzegorza wygląda teraz zupełnie inaczej.

 

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pan Michał

 

U Pana Michała wykonaliśmy rekonstrukcję zwarcia i startych tkanek zębów metodą flow injection oraz przeprowadziliśmy leczenie bruksizmu. Wykorzystaliśmy do tego celu deprogramację mięśni, analizując dokładnie ustawienie stawu skroniowo-żuchwowego – na tej podstawie ustaliliśmy nową wysokość zwarcia i zaplanowaliśmy leczenie. W ramach leczenia przeprowadziliśmy ustawienie stawu w relacji centralnej oraz odbudowę zębów materiałem kompozytowym.

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pan Jakub

U Pana Jakuba przeprowadziliśmy leczenie zachowawcze, zamykanie diastem oraz wybielanie. Nową wysokość zgryzu ustaliliśmy na podstawie szczegółowej diagnostyki przeprowadzonej według wiedeńskiej szkoły okluzji. Przeprowadziliśmy badanie kondylografem, wykonaliśmy wizualizację oraz przygotowaliśmy wax-up i mock-up. Dzięki tym przygotowaniom pan Jakub mógł przymierzyć swoje nowe zęby. Po akceptacji naszego projektu przez Pacjenta przeprowadziliśmy korektę uśmiechu metodą flow injection.

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pan Paweł

 

Zęby Pana Pawła były bardzo zniszczone, potrzebna była gruntowna rekonstrukcja. Górny łuk odbudowaliśmy za pomocą protezy w formie mostu na czterech implantach. Dolny łuk wciąż jeszcze jest w trakcie leczenia – planujemy odbudowę z pomocą mostów na implantach i koron na naturalnych zębach.

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pan Robert

 

U Pana Roberta cały zgryz wymagał odbudowy. Zaczęliśmy od zabiegów regeneracji kości w szczęce i żuchwie. Wykonaliśmy podniesienie zatok szczękowych oraz regenerację dziąsła. Wszczepiliśmy dwanaście implantów, na których zamocowaliśmy mosty tymczasowe, które później wymieniliśmy na docelowe cyrkonowe.

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pani Joanna

 

Odbudowa uzębienia Pani Joanny wymagała od nas szeroko zakrojonych działań. Wykonaliśmy zabieg podniesienia dna zatok szczękowych oraz regenerację kości. Wszczepiliśmy dwanaście implantów, na których od razu po zabiegu zamocowaliśmy prace tymczasowe. Po sześciu miesiącach, gdy implanty zintegrowały się już z tkanką kostną, wymieniliśmy prace tymczasowe na ostateczne w formie mostów cyrkonowych.

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pan Tomasz

Problemem Pana Tomasza były przede wszystkim zniszczone, starte zęby w górnym łuku. Dokonaliśmy przebudowy i pełnej rekonstrukcji zgryzu. Odbudowaliśmy uzębienie za pomocą cyrkonowych koron na implantach i zębach własnych Pacjenta.

 

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pani Karolina

Pani Karolina zgłosiła się do nas ze złamaną górną jedynką. Zęba nie dało się już odratować. Usunęliśmy go i w to miejsce od razu wszczepiliśmy implant przy użyciu szablonu chirurgicznego. Zamocowaliśmy na nim koronę tymczasową, którą po czterech miesiącach wymieniliśmy na ostateczną koronę cyrkonową.

 

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pani Dorota

Problemem Pani Doroty były rozległe braki zębowe w górnym łuku. W ramach przygotowania do leczenia implantoprotetycznego przeprowadziliśmy podniesienie zatok szczękowych i odbudowę kości w szczęce. Rekonstrukcję uzębienia wykonaliśmy, wszczepiając sześć implantów i mocując na nich stały most cyrkonowy.

 

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pani Justyna

U Pani Justyny  potrzebna była pełna odbudowa zgryzu. By tego dokonać, wszczepiliśmy dwanaście implantów, a następnie odbudowaliśmy braki zębowe, mocując na nich mosty protetyczne.

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pan Ryszard

U Pana Ryszarda zachodziła potrzeba przeprowadzenia pełnej rekonstrukcji uzębienia. W tym celu najpierw dokonaliśmy odbudowy kości w szczęce, aby przygotować stabilne podłoże kostne pod implanty. Następnie wszczepiliśmy 4 implanty w szczęce i 6 implantów w żuchwie. Uśmiech Pacjenta odbudowaliśmy za pomocą koron protetycznych – zarówno na implantach jak i naturalnych zębach.

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pani Patrycja

U Pani Patrycji poprawiliśmy wygląd zębów w przednim odcinku górnego łuku. Ich estetykę zaburzała przede wszystkim diastema. Wykonaliśmy licówki porcelanowe na odcinku pomiędzy kłami. Dzięki temu Pani Patrycja jest już w pełni zadowolona ze swojego uśmiechu.

PRZED

Metamorfozy

PO

Metamorfozy

Pani Barbara

U Pani Barbary potrzebna była pełna rekonstrukcja zgryzu. Badanie kondylografem pozwoliło nam ustalić wysokość zwarcia i precyzyjnie zaplanować leczenie. Przeprowadziliśmy leczenie ortodontyczne alignerem, a braki zębowe uzupełniliśmy, wszczepiając siedem implantów i mocując na nich oraz na zębach własnych Pacjentki korony cyrkonowe.

PRZED

PAN ADAM BAŃCZYK PRZED

PO

Projekt bez nazwy (6)

Pan Adam

U Pana Adama problemem były rozległe braki zębowe z lewej strony górnego łuku. Zastosowaliśmy cyrkonowy most na implantach. W ten sposób uzupełniliśmy uśmiech Pana Adama o brakujące zęby. Jak widać, są one nie do odróżnienia od prawdziwych.

 

PRZED

PANI ELŻBIETA BAŃCZYK PRZED

PO

PANI ELŻBIETA BAŃCZYK PO

Pani Elżbieta

Problemem Pani Elżbiety były braki zębowe w obu łukach. górny łuk odbudowaliśmy, wykonując most cyrkonowy na sześciu implantach, natomiast w odcinku bocznym łuku dolnego zastosowaliśmy mosty cyrkonowe, a z przodu cyrkonowe korony na naturalnych zębach Pacjentki.

PRZED

Zrzut ekranu 2024-04-05 133412

PO

Metamorfozy

Pan Damian

Pan Damian odwiedził nasz gabinet z tego powodu, że doszło u niej do ukruszenia zęba. Jak się okazało, w wyniku mechanicznego urazu ukruszył się brzeg sieczny górnej jedynki. Dokonaliśmy odbudowy za pomocą kompozytu. Ząb Pana Damiana jest teraz jak nowy.

PRZED

Zrzut ekranu 2024-04-05 133016

PO

Zrzut ekranu 2024-04-05 133126

Pani Aldona

Pani Aldona wstąpiła do nas na leczenie zachowawcze. Usunęliśmy tkanki zęba zainfekowane próchnicą, a następnie dokonaliśmy jego estetycznej odbudowy kompozytem. Teraz ząb jest już zdrowy i nie boli, a Pani Aldona może znów cieszyć się życiem.

PRZED

1

PO

Zrzut ekranu 2024-04-05 132332

Pan Adrian

Pan Adrian borykał się z próchnicą. Wzięliśmy się do dzieła. Przeprowadziliśmy leczenie zachowawcze, usuwając z zęba tkanki objęte próchnicą, a następnie odbudowaliśmy go za pomocą estetycznego wypełnienia kompozytowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym aplikacji IQ Dental.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bańczyk Stomatologia.


Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych TUTAJ.