Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

BAŃCZYK STOMATOLOGIA

Łukasz Bańczyk Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

zlokalizowanej przy

ul. Jana Kilińskiego 166

42-218 Częstochowa

tel.: 609-564-455

NIP: 6381632940

Regon: 24147499000062

W-24 000000241631

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca  na:

1. Stomatologiczny punktowy aparat RTG Heliodent Plus

Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 458/2021 r. z dnia 08.10.2021 r

2. Stomatologiczny punktowy aparat RTG Planmeca PRO – X

Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 460/2021 r. z dnia 08.10.2021 r

3. Stomatologiczny punktowy aparat RTG Planmeca Intra

Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 462/2021 r. z dnia 08.10.2021 r ( gabinet 4 i gabinet 6)

4. Stomatologiczny punktowy aparat RTG Planmeca Intra

Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 456/2021 r. z dnia 08.10.2021 r

5.Stomatologiczny aparat do zdjęć RTG CS 9000 C pantomograficznych/ cefalometrycznych

Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 454/2021 r. z dnia 08.10.2021 r

6. Stomatologiczny aparat do badań tomograficznych I-CAT Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 455/2021 r. z dnia 08.10.2021 r

1.Stomatologiczny punktowy aparat RTG Heliodent Plus

Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 457/2021 r. z dnia 08.10.2021 r

2.Stomatologiczny punktowy aparat RTG Planmeca PRO – X

Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 459/2021 r. z dnia 08.10.2021 r

3. Stomatologiczny punktowy aparat RTG Planmeca Intra( gabinet 4 i gabinet 6)

Zezwolenie PWIS Decyzja Nr 461/2021 r. z dnia 08.10.2021 r

4. Stomatologiczny punktowy aparat RTG Planmeca Intra

5. Stomatologiczny aparat do zdjęć RTG CS 9000 C pantomograficznych/ cefalometrycznych

6. Stomatologiczny aparat RTG do badań tomograficznych I-CAT

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka Ka (mGy) dla następujących określonych miejsc pomiaru nie przekroczyła:

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla  pracowników.

Jednostka wykonała pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w otoczeniu stomatologicznych aparatów rentgenowskich

RTG Heliodent Plus

RTG Planmeca PRO – X

RTG Planmeca Intra

RTG CS 9000 C

RTG I-CAT

podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w  budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z  narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz  prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez  nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12  miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym aplikacji IQ Dental.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bańczyk Stomatologia.


Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych TUTAJ.