Q&A

dla pacjentów

1. Etap przygotowawczy

Nie! Leczenie kanałowe wykonywane jest na jednej wizycie, w bardzo trudnych przypadkach na dwóch. Znieczulenie komputerowe, które wykorzystujemy, jest bardzo komfortowe i wystarczająco silne, aby nie odczuwać żadnego bólu podczas zabiegu i jednocześnie delikatne podczas podawania środka znieczulającego.

Zdecydowanie tak! Zawsze zaczynamy od zabiegu oczyszczenia zębów a następnie leczenia biologicznego, tak aby jama ustna była bez żadnych ognisk zapalnych i próchnicy.

Każdy lekarz jest wyspecjalizowany w swojej dziedzinie, dlatego jako zespół uzupełniamy się i dzielimy swoją wiedzą. Dzięki zawężonej specjalizacji każdy może stać się ekspertem w swojej dziedzinie stomatologii.
Ząb po leczeniu kanałowym jest osłabiony, gdyż podczas leczenia z próchnicy pozbawiony został dużej ilości struktury w obrębie zarówno korony jak i korzenia. To sprawia, że w przypadku dużego ubytku tkanek zęba, aby zabezpieczyć ząb przed złamaniem należy założyć na niego koronę porcelanową a korzeń wzmocnić włóknem, który stanowi bezpieczne rusztowanie.

Profesjonalne oczyszczenie zębów z osadów i złogów (kamienia nazębnego) jest podstawą, aby lekarz mógł pracować w czystych i bezpiecznych warunkach i nie przenosić bakterii w jamie ustnej. Jeżeli występują stany zapalne przyzębia, paradontoza koniecznym jest, aby usunąć przyczynę i wyciszyć stan zapalny. Niejednokrotnie pod kamieniem nazębnym kryją się wykwity próchnicy, które dopiero po oczyszczeniu są widoczne.

Pierwsza wizyta jest to konsultacja z doktorem Łukaszem Bańczykiem, na której dowiesz się jak wygląda stan Twojej jamy ustnej, zębów i kości oraz jakie możemy zastosować rozwiązania, żeby przywrócić zdrowie jamy ustnej. Dzięki szerokiej gamie badań diagnostycznych w wyczerpujący sposób lekarz omówi stan kości, zębów a także wykryje nieprawidłowości i zmiany niewidoczne gołym okiem takie jak np. torbiele. Na pierwszą wizytę należy przybyć 30 minut wcześniej w celu wypisania niezbędnej dokumentacji medycznej, wykonania zdjęcia rtg pantomograficznego oraz tomografii komputerowej (w przypadku leczenia implantologicznego), wirtualnego modelu uzębienia oraz zdjęć cyfrowych. Następnie lekarz wykona badanie wewnątrz ustne oraz w przystępny sposób przedstawi jak rozwiązać problem oraz jakie ryzyko wynika z niepodjęcia leczenia.

Na zdjęciu pantomograficznym widoczne są wszystkie zęby i korzenie. Można bez problemu wykryć zmiany, które mogą powstać w obrębie korzeni zębów, tzw. zmiany około wierzchołkowe. Powodują one stany zapalne oraz niszczenie zębów, co w konsekwencji może prowadzić do konieczności ich usunięcia. Widoczne są również nieszczelności wypełnień, pęknięcia czy złamania szkliwa poniżej poziomu dziąsła. Na tomografii komputerowej lekarz widzi strukturę kości. Jej ilość i jakość, która stanowić ma stabilny fundament dla implantów. Jeżeli po badaniu stan kości nie pozwala na zabieg implantacji, lekarz może zaplanować dzięki temu przewidywalny zabieg odbudowy kości czy podniesienia zatok szczękowych. Obrazowania są konieczne do stworzenia planu leczenia.

Oczywiście, po pierwszej wizycie konsultacyjnej oraz podjęciu decyzji o rozpoczęciu procesu leczenia z nami, wykonujemy wizualizację nowego uśmiechu wraz z możliwością przymiarki nowych zębów na kolejnej wizycie. Dzięki temu masz możliwość sprawdzić jak wyglądasz w nowym uśmiechu oraz czy odpowiada wielkość, kształt oraz ustawienie zębów.

Kompleksowe leczenie uwzględnia wiele etapów m.in. szczegółową diagnostykę wraz z badaniem kondylograficznym, leczenie biologiczne zębów, uzupełnienie braków zębowych implantami oraz koronami na implantach, mosty lub korony cyrkonowe na zębach własnych, ustawienie nowego zgryzu – ortodoncja. Jest to złożony proces, który angażuje wielu ekspertów (stomatologa, protetyka, fizjoterapeutę, dietetyka, life coucha) oraz wymaga specjalistycznego sprzętu.

Kompleksowa rehabilitacja gwarantuje pewność i przewidywalność leczenia. Pacjenci, którzy zgłaszają się na kompleksowe plany leczenia cierpią często z powodu przewlekłych bólów głowy lub stawu skroniowo żuchwowego, które wynikają ze złego zgryzu. U podstaw leży wytarcie się krążka stawowego poprzez min. zaciskanie zębów spowodowane np. stresem. Często towarzyszą temu braki zębowe, które maja ogromy wpływ na relację między szczęką i żuchwą. Jeżeli funkcjonujemy w takim stanie dłuższy czas następuje deformacja układu zębów. Na zgryz mają wpływ również wady postawy. Kompleksowe podejście do tematu poprawy uśmiechu odkrywa przyczyny, eliminuje je oraz wprowadza nowy układ zębów, indywidualnie ustawiony do każdego pacjenta, aby zgryz nigdy nie powrócił do pierwotnego stanu.

2. Etap diagnostyczny

Metodą diagnostyczną badania stawów skroniowo żuchwowych jest kondylografia, która jest punktem wyjściowym w koncepcji rehabilitacji zgryzu wg prof. Slavicka. Koncepcja VieSID polega na holistycznym podejściu do pacjenta. Zarówno od strony rehabilitacji narządu żucia (zgryz), jak i fizjoterapii. Na podstawie wywiadu, badania mięśni, zębów oraz kręgosłupa szyjnego zostaje określona diagnoza, oraz indywidualny plan leczenia dla pacjenta. Indywidualne podejście ma na celu ustalenie najlepszych dla pacjenta ustawień zębów tak, aby wyeliminować np. ból, kruszące się zęby czy wypadające wypełnienia, poprzez leczenie ortodontyczne, protetyczne czy rehabilitacyjne odbudowy kompozytowe.

3. Chirurgia i implantologia

Implant to wszczep tytanowy, który imituje korzeń własnego zęba. Składa się z dwóch części, jedna jest umieszczana w kości, która stanowi stabilne podłoże. Druga jest filarem, na którym wykonana zostaje korona zęba.

Zabieg polega na delikatnym odsłonięciu dziąsła i umieszczeniu implantu w kości. Następnie implant jest zamknięty poprzez śrubę zamykającą, aby osłonić go na czas gojenia oraz zaszyty pod dziąsłem. Po okresie gojenia (w zależności od rozległości zabiegu oraz miejsca wykonania implantu) od 3 do 9 miesięcy, można przystąpić do etapu protetycznego.

Zabieg implantologiczny jest całkowicie bezbolesny. Do znieczulenia wykorzystywane jest to samo znieczulenie, które używamy przy leczeniu zębów, zapewnia ono wystarczający komfort. Nie wyeliminujemy jednak odczucia np. odciągania policzka lub drgania podczas nawiertu. Pełny komfort zapewni narkoza, czyli znieczulenie ogólne. Nad Pacjentem czuwa wtedy zespół anestezjologiczny, a zabieg jest w pełni bezpieczny. Najczęściej polecany Pacjentom przy bardzo rozległych zabiegach przeszczepów kości oraz podniesienia zatok szczękowych wraz z jednoczesną implantacją. Do leczenia protetycznego nie jest potrzebne znieczulenie.

Przed zabiegiem implantacji należy wykonać profesjonalną higienizację zębów. Jeżeli zabieg będzie wykonany w miejscowym znieczuleniu komputerowym nie wymaga przygotowania przed. Po zabiegu należy odczekać aby znieczulenie ustąpiło i dopiero spożywać napije i pokarmy. Nie należy czyścić szczoteczką miejsca operowanego przez co najmniej 7 dni, nie należy dotykać miejsca językiem i jeść twardych pokarmów oraz wykonywać ciężkich prac fizycznych. Po zabiegu może pojawić się ból, obrzęk oraz zasinienia ale nie jest to regułą. Każdy Pacjent przechodzi proces gojenia indywidualnie. Zabieg w narkozie wymaga przygotowania przed (wykonania niezbędnych badań z krwi) oraz powstrzymania się od jedzenia i picia na około 6h przed planowanym zabiegiem. Po zabiegu Pacjent jest pod opieką zespołu anestezjologicznego do czasu całkowitego powrotu do formy.

Pacjenci, którzy mają zaplanowany zabieg podniesienia dna zatok szczękowych muszą uważać, aby nie podnosić ciśnienia w obrębie zatok w przeciągu 2 tygodni po zabiegu. W tym zrezygnować z lotów samolotem oraz prowadzić bardzo oszczędny tryb życia.

Wszystko zależy od planowanego zabiegu. O rodzaju uzupełnienia tymczasowego decyduje lekarz na podstawie warunków kostnych. Zazwyczaj Pacjent otrzymuje od razu uzupełnienie tymczasowe, chyba że wykonana była rozległa odbudowa kości wówczas ustalane jest indywidualne rozwiązanie.

Implant jest najlepszym rozwiązaniem dla Pacjentów, którzy utracili zęby, ponieważ jest najbardziej naturalną formą ich odtworzenia. Dzięki nim możemy uzupełniać pojedyncze braki zębowe, jak i całe bezzębne łuki. Pozwalają uniknąć szlifowania sąsiadujących zębów, aby wykonać stały most. Implanty są również dla pacjentów bezzębnych, którzy marzą o stabilnej protezie lub stałych mostach cyrkonowych zamiast ruchomej protezy akrylowej. Implanty nieprawdopodobnie podnoszą komfort życia.

Kość, w którą wszczepiany jest implant musi stanowić stabilny fundament dla przyszłej pracy protetycznej. Jeżeli Pacjent po wykonaniu tomografii komputerowej nie posiada wystarczającej ilości kości, aby implant był wystarczająco stabilny („oblany kością”), konieczne jest jej odbudowanie. Do tego zabiegu używana jest kość własna Pacjenta pobierana podczas zabiegu (z kresy skośnej) oraz materiał kościozastępczy. Zabieg ten wymaga doświadczenia i umiejętności manualnych lekarza operatora.

Cały proces podzielony jest na dwa etapy. Etap chirurgiczny, który obejmuje wszczepienie implantu oraz wszelkie zabiegi regeneracji kości, tkanek miękkich (odbudowa dziąsła) oraz podniesienie zatok szczękowych (sinus lift). Gojenie po tym etapie      trwa (w zależności o tego jak bardzo złożony był zabieg) od 3 do 9 miesięcy. Po tym czasie następuje osteointegracja implantu z kością. Drugi etap to odbudowa protetyczna. Na tym etapie wykonywane są badania diagnostyczne, skany, projektowanie prac terapeutycznych oraz następnie ostatecznych prac cyrkonowych.  

Tak, implanty nie są ferromagnetykami, więc są obojętne podczas badania rezonansu magnetycznego.

4. Etap protetyczny

Uzupełnienie protetyczne są to korony, mosty, licówki, onlaye, protezy. Rodzaj uzupełnienia zależy od tego, czy występuje jeden brak zębowy, czy rozległe bezzębie. Niezależnie od tego ile braków jest do uzupełnienia, zawsze na samym początku przed przystąpieniem do leczenia wykonujemy diagnostykę okluzyjną, czyli badamy jaki jest zgryz Pacjenta oraz jaki powinien być. Następnie dostosowujemy rozwiązania do nowych indywidualnych parametrów relacji szczęki i żuchwy. Prace protetyczne ostateczne wykonujemy z tlenku cyrkonu, który jest najbardziej przyjaznym materiałem dla tkanej miękkich (dziąseł), nie chłonie nieprzyjemnych zapachów z jamy ustnej, jest twardy i wytrzymały, ma wysoką estetykę oraz nie osadza się na nich płytka bakteryjna.

Najbardziej komfortowym rozwiązaniem protetycznym są korony i mosty stabilizowane na implantach w przypadku uzupełnienia braków zębowych. Dzięki uwzględnieniu wszystkich zębów w planowaniu pełnej rekonstrukcji metamorfoza uśmiechu jest stabilna w czasie i nie ulega nawrotowi do pierwotnych ustawień.

Ponieważ istnieje ryzyko, że kosztowne, nowe prace protetyczne wykonane do „starego” zgryzu się nie sprawdzą. Zęby zaczną się ruszać, porcelana odpryskiwać, nie ustąpią dolegliwości bólowe w stawie skroniowo żuchwowym czy szumy w uszach. Dlatego najważniejsze jest w przypadku pacjentów z brakami zębowymi lub z dolegliwościami bólowymi, aby sprawdzić jak powinna zostać ustawiona szczęka i żuchwa (są to parametry dotyczące np. długości zębów) i nowe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty, licówki, onlay, inlay, proteza) wykonywać nowych indywidualnych idealnych ustawień zgryzu. To gwarantuje długotrwały i przewidywalny efekt na lata.

Zarówno w przypadku uzupełnień protetycznych tak jak i własnych zębów należy dbać o higienę jamy ustnej. Nie zmieniają się zasady szczotkowania zębów (minimum dwa razy dziennie). Niezwykle pomocne są nici na procy oraz irygatory. Konieczne jest również wykonywanie co pół roku lub według indywidualnego harmonogramu profesjonalnej higienizacji.

Braki zębowe, nawet te pojedyncze, należy uzupełniać jak najszybciej. Utrata nawet jednego zęba wpływa niekorzystnie na zgryz i może powodować: przemieszczanie się zębów, rotację, pochylanie, dążenie do kontaktu zębów przeciwstawnych. Wszystkie te następstwa doprowadzają do wad zgryzu oraz utraty kolejnych zębów. W wyniku wad zgryzu Pacjenci często narzekają na bóle w stawie skroniowo-żuchwowym, bóle głowy czy problemy ze strony przewodu pokarmowego (żucie, trawienie). Tworzy się również nieestetyczny wygląd spowodowany zapadnięciem się ust lub policzków, tworzenie się zmarszczek.

Nawet zęby własne nie są do końca życia, dlatego nie można przewidzieć jak długo będą funkcjonowały implanty i prace protetyczne. Jeżeli Pacjent ma prawidłowo wykonane uzupełnienia protetyczne poparte pełną diagnostyką VieSID, zgłasza się regularnie na wizyty kontrolne oraz profesjonalną higienizację, a także dba o higienę jamy ustnej w domu, może cieszyć się nowymi zębami nawet 20 lat. Zachowanie wszystkich warunków profilaktycznych daje szansę na bardzo długi czas prawidłowego funkcjonowania implantów i prac protetycznych.

5. Etap ortodontyczny

Leczenie ortodontyczne wg koncepcji prof. Sato zależy od wady z jaką przychodzi Pacjent. Zazwyczaj trwa rok do dwóch lat i na tym się kończy. Nie trzeba tak jak w klasycznej ortodoncji wymieniać systematycznie retainera, który utrzymuje zgryz do końca życia.

Nie, zarówno dzieci jak i dorośli mogą nosić aparat ortodontyczny i będą cieszyć się efektami lego leczenia.

Tak, ponieważ jest to najmniej inwazyjne rozwiązanie, aby zęby zostały wyprostowane bez konieczności szlifowania i korekty ich wyglądu za pomocą koron czy licówek.

Japońska ortodoncja jest tak zwaną bezekstrakcyjną metodą, co oznacza że nie usuwamy żadnych zębów do aparatu ortodontycznego. Poprzez swoją specyfikę eliminuje również konieczność noszenia do końca życia retainera, w celu utrzymania efektów po leczeniu ortodontycznym. Używane specjalne elementy pomagają wyjść z nawet bardzo trudnych przypadków, które kierowane są do operacji ortognatycznych.

6. Profilaktyka

Zabiegi profilaktyczne, czyli oczyszczanie zębów piaskiem stomatologicznym z osadów (płytki bakteryjnej) oraz kamienia nazębnego przy użyciu ultradźwięków jest koniecznym, zabiegiem co najmniej co pół roku. Gwarantuje zachowanie zębów i dziąseł w dobrej kondycji, wczesnego wykrycia problemów w jamie ustnej np. paradontozy, periimplantitis, stanów zapalnych prowadzących do zaniku kości i ruchomości zębów.

Wybielanie jest w pełni bezpieczne poprzez zastosowanie preparatów o niskim stężeniu % nadtlenku wodoru. Wykonujemy różne rodzaje wybielania w zależności od potrzeb Pacjentów. Zęby żółte sprawdzą się zarówno w wybielaniu nakładkowym jak i lampą w gabinecie. Świetnym rozwiązaniem jest metoda Quick, która oferuje dwa w jednym: higienizację z ekspresowym wybielaniem w przypadku niewielkich korekt koloru zębów. Przy odcieniach sinych i szarych lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie metody łączonej, dobranej indywidualnie do przypadku. Efekty wybielania utrzymują się do roku w zależności od metody oraz trybu życia i spożywanych pokarmów. Duże ilości kawy, herbaty, palenie papierosów czy duże ilości napojów i pokarmów które barwią (np. jagody, czerwone wino, buraki) powodują, że efekt utrzymuje się krócej.

Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest Vector Paro. Jest to urządzenie do głębokiego oczyszczania korzeni zębów ze złogów nazębnych i bakterii z równoczesnym podaniem hydroksyapatytu – składnika odbudowującego strukturę zębów. Wskutek tego rodzaju leczenia następuje szybka regeneracja ubytków w szkliwie, regularne stosowanie tej metody hamuje postępowanie procesu zaniku kości. Usunięcie przyczyny i ogniska zapalnego sprawia, że może w końcu nastąpić proces gojenia.

Regularne wizyty to pewność oraz wzmożona kontrola stanu jamy ustnej. Dzięki temu można uniknąć przykrych konsekwencji związanych z przeoczeniem np. stanu zapalnego, który może doprowadzić do utraty implantu lub zęba. Podczas profesjonalnej higienizacji oczyszczane są bardzo dokładnie wszystkie struktury zębów, przestrzenie oraz trudno dostępne miejsca. Powierzchnie przy implancie są badane a także sprawdzany stan dziąseł i głębokość kieszonek dziąsłowych. Poszerzona diagnostyka ma na celu wyeliminowanie ryzyka oraz wczesne wykrycie problemów oraz szybką reakcję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym aplikacji IQ Dental.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bańczyk Stomatologia.


Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych TUTAJ.