Bańczyk Stomatologia logo

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informuję , iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Łukasz Bańczyk Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna ,ul. Jana Kilińskiego 166,42-218 Częstochowa,tel.: 609-564-455, NIP: 6381632940,Regon: 24147499000062,

W-24 000000241631, e-mail info@banczykstomatologia.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa pacjentów, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione firmom zapewniającym wsparcie informatyczne, techniczne, wsparcie w zakresie hostingu, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu.

8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza bezpieczny Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

12. Przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym aplikacji IQ Dental.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bańczyk Stomatologia.


Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych TUTAJ.