Bańczyk Stomatologia logo

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administratorem danych osobowych jest BAŃCZYK STOMATOLOGIA

Łukasz Bańczyk Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna z siedzibą w Częstochowie (42-218), przy ul. Kilińskiego 166.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: BAŃCZYK STOMATOLOGIA Łukasz Bańczyk Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna ul. Kilińskiego 166, Częstochowa 42-218 – przez e-mail: – telefonicznie: +48 609 564 455

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora danych osobowych z którym możesz się skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: BAŃCZYK STOMATOLOGIA Łukasz Bańczyk Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna ul. Kilińskiego 166, Częstochowa 42-218 – przez e-mail: krzysztof.wrona@banczykstomatologia.pl – telefonicznie: +48 609 564 455

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie BAŃCZYK STOMATOLOGIA Łukasz Bańczyk Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących lub narażających nas na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO, Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Komu możemy przekazywać dane? BAŃCZYK STOMATOLOGIA Łukasz Bańczyk Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna ul. Kilińskiego 166, 42-218 Częstochowa , NIP 6381632940 Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu. Ile czasu będziemy przechowywać dane? Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Prawa związane z przetwarzaniem danych Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym aplikacji IQ Dental.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bańczyk Stomatologia.


Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych TUTAJ.